Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print