1

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής των φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις εξής Σχολικές Μονάδες: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, Ε.Κ. 1ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο