Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: 2ου Γυμν., 5ου Γυμν.,,Εσπερινού και και την προμήθεια πυροσβεστήρα για το Εσπερινό Γυμνάσιο και το 2ο Γυμνάσιο

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print