Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμάτων, επαγγελματικών κουβάδων και πατάκια (μοκέτες)

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021
image_print