Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων επαγγελματικών κουβάδων και πατάκια (μοκέτες)

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print