Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα εξής σχολεία: 1ο Γυμν., 3ο Γυμν., 6ο Γυμν., 1ο ΓΕΛ-Βιβλιοθ.1ου ΓΕΛ