1

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια τόνερ των φωτοτυπικών μηχανημάτων των 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο, Εσπερινό Γυμνάσιο.