Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για προμήθειες πυροσβεστήρων για τα εξής Δημοτικά Σχολεία: 1ο,6ο,16ο, Ν.Αμισού

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
image_print