Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print