Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
image_print