Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023
image_print