1

Απευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια για 3 βιντεοπροβολείς στο 1ο Δημοτικό Aρκαδικού, στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αμισού και στο 15ο Δημοτικό Σχολείο