Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για φωτοτυπικά μηχανήματα των εξής σχολείων: 5ο, 10ο, 14ο και, τα Νηπιαγωγεία: 8ο και 6ο

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print