Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για φωτοτυπικά των: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print