1

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης