Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση σε προμήθεια κουφωμάτων για το σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print