Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απευθείας ανάθεση σύμβασης για την πρόσβαση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print