Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απευθείας ανάθεση της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020
image_print