Απευθείας ανάθεση της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.