Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023
image_print