Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεσης για εργασίες επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες).

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print