Απεντόμωση στους χώρους του Πολιτιστικού Οργανισμού Δράμας (επί της οδού Βεργίνας 218Α) για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.