Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Απαιτούμενες ενέργειες για έργα Σύγχρονου Πολιτισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με τήρηση κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print