Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Δράμας οικ. έτους 2016.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print