Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Αποδέσμευση ποσού από Κ.Α. 00.6421

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print