Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ . ΙΔΟΧ Χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ)

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print