Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΝΠΔΔ, ΚΔΠΑ ΑΜΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΕΣΠΑ)

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
image_print