Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 10.500,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 21.000,00€

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
image_print