Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print