Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print