Αποδοχή χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» και έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με το συντονιστή ΑΜΚΕ «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”