Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τρέχοντος έτους, ποσού 1.825.636,06 €

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011
image_print