Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος έτους, ποσού 1.924.231,43 €

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011
image_print