Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Σιδηρονέρου και οικισμών , β΄ φάση (ΘΗΣΕΑΣ)», ποσού 78.004,73 €

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print