1

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Σιδηρονέρου και οικισμών , β΄ φάση (ΘΗΣΕΑΣ)», ποσού 78.004,73 €