1

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων 9υποδομέςΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Δράμας, για την εφαρμογή του προγράμματος ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨» ποσού 14.070,13 €