Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή δωρεάς και έγκριση εκ-πόνησης τεχνικών προμελετών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓ-ΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ», προς το σκοπό δωρεάς.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print