1

Αποδοχή δωρεάς και έγκριση σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την δωρεά οικοπέδου και την σύνταξη μελετών(υπηρεσιών) για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση βρεφικού σταθμού στην πόλη της Δράμας»