1

Αποδοχή δωρεάς και έγκριση σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την εκτέλεση των προμηθειών και υπηρεσιών για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚO ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ»