Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας RAYCAP για την διαμόρφωση μίας αίθουσας με νέα επίπλωση, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας.