Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποδοχή αιτήματος λύσης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού, Ο.Τ. 829 στη Δράμα και κίνησης διαδικασίας επαναδημοπράτησής του

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print