Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Δράμας» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Πράσινου Ταμείου

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print