Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print