Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print