Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
image_print