Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print