Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ Α΄ ΔΟΣΗΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
image_print