1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”