Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print