1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ